شیلات

فرآوری محصولات شیلاتی

سیلاژ ماهی

سيلاژ پروتئين مايع ماهي مي باشد که از ماهي کامل يا ضايعات آن ، جهت تهيه خوراک دام، طيور و آبزياني که براي مصارف انساني پرورش مي يابند ، مورد استفاده قرار مي گيرد .  

روش تهيه :

روش تهيه سيلاژ ماهي ارزان و ساده مي باشد و مي تواند از صيد ضمني يا بقاياي ماهي تهيه شود و قبل از اينکه به اسيد هاي معدني يا آلي يا منابع کربوهيدرات جهت تخمير افزوده گردند ترجيحاً قطعه قطعه و خرد مي شوند . وجود اسيد هاي معدني يا آلي يا تخمير لاکتيکي pH را کاهش مي دهد و همچنين رشد باکتري را از بين مي برد و از اينرو باعث افزايش عمر ماندگاري مواد خام مي شود . سيلاژ ماهي ساخته شده با اسيد هاي آلي يا معدني عموماً به عنوان سيلاژ اسيدي ماهي و سيلاژ تهيه شده با افزودن منابع کربوهيدرات و شرايط نگهداري بي هوازي سيلاژ تخميري يا بيولوژيکي ماهي شناخته مي شود .

در طي نگهداري هر دو نوع سيلاژ ، اندروژنوس ( endrogenous ) ، آنزيم هاي پروتئولايتيک ، بافت پروتئيني را به پپتيد ها با وزن مولکولي کم و اسيد هاي آمينه ثابت و قابل حل تجزيه مي کند. 

روش ديگر جهت حفظ باقيمانده يا مازاد صيد ماهي مخلوط و ذخيره آنها به طور مستقيم در ملاس ( شيره نيشکر) مي باشد .

خلاصه توضيح اين سه روش به شرح زير مي باشد .

سيلاژ اسيدي :

سيلاژ ماهي تشکيل شده از بقايا يا صيد ضمني ماهي مي باشد ، که ترجيحاً قطعه قطعه و خرد شده و در بشکه هاي غير فلزي قرار مي گيرند و با محلول اسيدي مخلوط شده و روزانه چندين بار به مدت سه تا پنج روز تا مايع شدن هم زده مي شوند27 %  تا 35 %  ماده خشک مي تواند داشته باشد . pH تقليل يافته ، از فساد باکتريايي محافظت مي کند و اجازه مي دهد که سيلاژ به مدت چندين ماه نگهداري شود .

اسيدهايي که مي توانند در اين مرحله کاربرد داشته باشند ، اسيد هاي آلي مانند پروپيونيک و فرميک و همچنين شامل اسيد هاي معدني معين مانند سولفوريک يا هيدرو کلريک    مي باشند .  

سيلاژ تخميري :

اصل تهيه سيلاژ تخمير شده مشابه سيلاژ اسيدي بوده و محافظت نتيجه اسيدي شدن ناشي از رشد باکتري هاي توليد کننده اسيد لاکتيک مي باشد.

صيد ضمني يا بقاياي ماهي ترجيحاً خرد يا ريز شده ، در بشکه هاي غير فلزي قرار مي گيرند و با منابع کربوهيدرات نظير Cassava ( گياه مانيورک ) ، سيب زميني شيرين يا ملاس يا مخلوطي از اينها ترکيب مي شوند و در منبع مقاوم به نفوذ هوا ذخيره مي گردند .

به منظور تخمير جهت شروع سريع ، افزودن 20 تا 30 درصد ملاس پيشنهاد مي گردد . 

دماي در حدود 20 درجه سانتي گراد و هم زدن دوره اي تخمير مواد خام را سرعت مي بخشد . 

نگهداري صيد ضمني و بقاياي ماهي در ملاس :

مواد خام بايد ترجيحاً خرد شده يا قبل از مخلوط شدن با مقدار مساوي ( وزني ) ملاس ترکيب شوند . ( 5/4 ليتر ملاس نهايي 5/5 کيلو گرم وزن دارد ) .

عقيده بر اين است که گر چه فشار اسمزي مواد ملاس مي تواند باعث دهيدراته شدن اوليه بافتهاي خام شود ، تخمير اسيدي هم رخ مي دهد که اين مواد را حفظ مي کنند . 

پيشنهاد مي شود تمام مواد به طور کامل با ملاس ادغام شوند . جهت انجام اين کار ، بر روي سطح مخلوط توري سيمي کشيده شود به گونه اي که در بالاي مخلوط قرار گيرد . مخلوط به مدت 5 تا 7 روز، روزانه دو بار هم زده شود .

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ساعت ۱۳:۱۰ بعد از ظهر  توسط عبادی  |